Välkommen till Ljusfesten i Åmål 2019

I mitten av september, då sommarvärmen ännu dröjer kvar och höstmörkret sluter sig kring oss, är en perfekt tidpunkt på året att stanna upp och fokusera på ljuset. Ljusfesten bjuder på tusentals marschaller, dans- och musikunderhållning, bildvisning, tävlingar, animationer, ljusinstallationer och stämningsfulla ljuspromenader.Vi vet att Ljusfesten engagerar och inspirerar många att vara med och uppmärksamma ljus och ljussättning i vår fina stad. Tillsammans kan vi på olika sätt skapa "En ljus miljö" för både åmålsboende och besökare.Vad vi vill med Ljusfesten...

Skapa miljöer som upplevs som välkomnande och där människor känner harmoni och trygghet.
Informera om hur olika ljuskällor värnar om miljön.
Informera alla inom kommunen om belysning och vilket värde den kan ha för deras trivsel mm.
Aktivera barn och ungdomar till att uttrycka talang och kreativitet kring ljustemat.